ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ประกาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร…รายละเอียดตามเอกสารแนบ…