เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เอกสารประกาศเจตจำนงสุจริต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสุพร สามัตถิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน ณ โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร