รวมกิจกรรม สพม.มุกดาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีกำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมี …
Read More

ร่วมรับชม รับฟังนโยบายจาก สพฐ. ในรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2565

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังนโยบายจาก สพฐ. โดยในครั้งนี้นำเสนอในรูปแบบรายการพิเศษ …
Read More

พิธีประดับอินทรนูแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์  พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีประดับอินทรนูแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 …
Read More

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหารและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย …
Read More

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ (สถานีแก้หนี้ครู)

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานและดำเนินการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร …
Read More

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2565 ดำเนินการประชุมในรูปแบบการประชุมสัญจร ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตัวแทนสถานศึกษาจากสหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน โดยมี …
Read More

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบปะรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร พบปะ พูดคุย พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 3 ราย ที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร …
Read More

การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติฯ ผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 ณ …
Read More

การประชุมบุคลากรในสังกัด สพม.มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 1/2565  เพื่อติดตามการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร โดยมี นายธีรภัทร วงษ์สว่าง นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง …
Read More