รวมกิจกรรม สพม.มุกดาหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พบปะ พูดคุย พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 8 ราย ที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร …
Read More

การประชุมหารือการเตรียมการจัดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารให้เกิดความประทับใจสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา …
Read More

จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษา ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกิจกรรมด้านความปลอดภัย ด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 แก่สถานศึกษา ชาวแรงงาน และสถานประกอบกิจการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด …
Read More

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการจัดงานต่อ นางสาวตรีนุช …
Read More

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เดินทางเข้าให้กำลังใจแก่สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถานศึกษาที่เป็นสนามเเข่งขันในจังหวัดร้อยเอ็ด …
Read More

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวรญาณ …
Read More

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วยระบบ Digital Testing

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายนายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสำนักงานฯ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing …
Read More

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ยระบบ Digital Testing

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายนายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสำนักงานฯ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing …
Read More

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายเอกชัย อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 …
Read More