รวมกิจกรรม สพม.มุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต และเตรียมการในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร …
Read More

ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร พบปะรองผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษาทุน สควค.ที่เข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ร่วมพบปะพร้อมให้โอวาทแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เข้ารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 12 ราย …
Read More

การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร …
Read More

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ …
Read More

ร่วมต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐาพร ทาระคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน …
Read More

สพม.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …
Read More

ขอขอบคุณ นายวีระ โพนทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ร่วมบริจาคโต๊ะหินอ่อนให้กับ สพม.มุกดาหาร

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมรับมอบโต๊ะหินอ่อนจาก นายวีระ โพนทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ที่บริจาคให้กับ สพม.มุกดาหาร …
Read More

ร่วมต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางศศินิภา อำภาวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี ดร.วรกัญญาพิไล …
Read More

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต รวมทั้ง พบปะพูดคุยข้อราชการกับบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม …
Read More
จัดอันดับเว็บพนัน