รวมกิจกรรม สพม.มุกดาหาร

การประชุมการรายงานข้อมูลแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ E-MES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมการรายงานข้อมูลแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ E-MES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง …

การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่  11 มิถุนายน2567 คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนอุดมวิทย์ ตามแผนการตรวจสอบภายใน โดยมี นายวิชาญชัย เลิศสงคราม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุดมวิทย์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง …

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS)เขตสุขภาพที่ 10

วันที่  11  มิถุนายน  2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาววิสาขา เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) เขตสุขภาพที่ 10 …

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ)

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม …

การประชุมกำหนดความรับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมกำหนดความรับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อน การประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายโชคชัย …

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูดี สพม.มุกดาหาร ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ประจำปี 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูดี สพม.มุกดาหาร ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ประจำปี 2567 ณ …

การประชุมติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA …

โครงการจัดระบบความปลอดภัยและการประกันภัยในสถานศึกษา โดย บริษัทสยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “โครงการจัดระบบความปลอดภัยและการประกันภัยในสถานศึกษา“ ดำเนินการโดยบริษัทสยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.มารุต อุปนิสากร ประธานศูนย์บริการลูกค้าสยามสไมล์ สาขามุกดาหาร ประธานในโครงการ ณ …

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง …