ประกาศ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งครูผู้สอน 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 3. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งครูผู้สอน 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 3. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยสามารถตรวจสอบเวลา และสถานที่สอบตามประกาศที่แนบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา

📍📍สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 9 อัตรา ประกอบด้วย – คณิตศาสตร์ 2 อัตรา – พลศึกษา 3 อัตรา – ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา – ชีววิทยา 1 อัตรา – คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – ดนตรี 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 อัตรา 📌📌 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 มิถุนายน 2565เวลา 08.30-12.00 น. เเละเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 3 อัตรา