ประกาศ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน (กรณีปกติ ปี พ.ศ.2566) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

ประชาสัมพันธ์โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ ๒๓

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ ๒๓ ใบตอบรับเป็นภาคีส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในโรงเรียนในเครือข่าย

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กำหนดปฏิทินการย้ายฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว๑๑๐ ลว ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารเพิ่มเติม – สิ่งที่ส่งมาด้วย