พิมพ์ธิดา อารีรักษ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีกำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร

ร่วมรับชม รับฟังนโยบายจาก สพฐ. ในรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2565

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังนโยบายจาก สพฐ. โดยในครั้งนี้นำเสนอในรูปแบบรายการพิเศษ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site 100% พร้อมนี้ โรงเรียนมุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในสังกัด สพม.มุกดาหาร ยังได้มีโอกาสนำเสนอวิดีทัศน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-site 100% ผ่านทางรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ในครั้งนี้อีกด้วย