พิมพ์ธิดา อารีรักษ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเด็กดีมีที่เรียนตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2567

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร รักษาราชการแทน ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวชนากานต์ ทรัพย์สมาน นักวิชาการศึกษา และนางสาวปาริชาติ คำสงค์ นักจิตวิทยาฯ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเด็กดีมีที่เรียนตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2567 จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดฯ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน ตามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาฯ เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร รักษาราชการแทน ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566 โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร

การประชุมประธานสหวิทยาเขตและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร รักษาราชการแทน ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด สพม.มุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร รักษาราชการแทน ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมพบปะพูดคุยข้อราชการกับบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร รักษาราชการแทน ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางชนาภัท โจณะสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย นางธนัตตา ชาติวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีบุคลากรจากส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร พบปะผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 29 กันยายน 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมพบปะพร้อมให้โอวาทแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เข้ารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย และนายเลียง ผางพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ร่วมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 ราย ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร