Author name: พิมพ์ธิดา อารีรักษ์

จัดอันดับเว็บพนัน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการบริหารจัดการสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการบริหารจัดการสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการกลุ่มอำนวยการ สถิติการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน สถิติการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลสถิติการให้บริการ Read More »