ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

📌 ดำเนินการสอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

📌 สถานที่สอบ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร

📌 ผู้สมัครต้องแสดงภาพใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือแสดงผลการฉีดวัคซีนในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม (ได้รับการฉีดไม่น้อยกว่า 2 เข็ม) หรือแสดงภาพผลการตรวจ ATK ของตนเองก่อนเข้าสนามสอบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

รายละเอียดตามประกาศแนบ 📌