กิจกรรม สพม.มุกดาหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พบปะ พูดคุย พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 8 ราย ที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

การประชุมหารือการเตรียมการจัดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารให้เกิดความประทับใจสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษา ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกิจกรรมด้านความปลอดภัย ด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 แก่สถานศึกษา ชาวแรงงาน และสถานประกอบกิจการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการจัดงานต่อ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ อีกทั้งได้เดินทางเข้าให้กำลังใจแก่สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เดินทางเข้าให้กำลังใจแก่สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถานศึกษาที่เป็นสนามเเข่งขันในจังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วยระบบ Digital Testing

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายนายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสำนักงานฯ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 14 สนามสอบ

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ยระบบ Digital Testing

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายนายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสำนักงานฯ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โรงเรียนดอนตาลวิทยา และโรงเรียนมุกดาหาร

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายเอกชัย อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผาเทิบวิทยาและโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาพร้อมมอบนโยบายในการจัดการศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษา

ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาและครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท จากเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566