กิจกรรม สพม.มุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่  8 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต และเตรียมการในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ได้เข้าร่วมนำเสนอการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร พบปะรองผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษาทุน สควค.ที่เข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่  8 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ร่วมพบปะพร้อมให้โอวาทแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เข้ารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 12 ราย และนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่เข้ารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่  8 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

ร่วมต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่  6 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐาพร ทาระคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี นางนิตยา นิยมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

สพม.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี

ขอขอบคุณ นายวีระ โพนทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ร่วมบริจาคโต๊ะหินอ่อนให้กับ สพม.มุกดาหาร

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมรับมอบโต๊ะหินอ่อนจาก นายวีระ โพนทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ที่บริจาคให้กับ สพม.มุกดาหาร ไว้สำหรับใช้งานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานฯ

ร่วมต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางศศินิภา อำภาวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต รวมทั้ง พบปะพูดคุยข้อราชการกับบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายพิภพ นาทองลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารพบเพื่อนครูตามสหวิทยาเขต

วันที่  1 – 2 ธันวาคม 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.มุกดาหาร ร่วมดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบเพื่อนครูตามสหวิทยาเขต เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่แนวคิดและการปฏิบัติ เพื่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาจากผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสหวิทยาเขตมุกนิคม สหวิทยาเขตแก้วกินรี สหวิทยาเขตคำชะอีหนองสูง และสหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน

จัดอันดับเว็บพนัน