กิจกรรม สพม.มุกดาหาร

สพฐ. สัญจรแก้หนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำทีม สพฐ. ร่วมงาน “สพฐ.สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร” จุดที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมกับ ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ดร.ขจร ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย และ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ร่วมพบปะหารือแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร สังกัด สพฐ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี […]

สพฐ. สัญจรแก้หนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร Read More »

การคัดเลือกชุมชน และองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมคัดเลือกชุมชน และองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และนายอนุชิต  ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร

การคัดเลือกชุมชน และองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดมุกดาหาร Read More »

พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ,นายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการ สืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 500 ชุด ณ โรงเรียนบ้านกกตูม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการกล่าวตอนรับ และกล่าวรายงาน ในการนี้นางสาววนิดา วงวิจิตร และนางสาวธาริตา โพธิ์จันทร์ เป็นตัวแทนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เข้ารับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านกกตูม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร Read More »

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “แก้วมุกดาเกมส์” ประเภทกีฬารักบี้ฟุตบอล

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567  ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ร่วมเป็นเกียรติ และมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่  49 รอบคัดเลือกภาค 3 “แก้วมุกดาเกมส์” ประเภทกีฬารักบี้ฟุตบอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “แก้วมุกดาเกมส์” ประเภทกีฬารักบี้ฟุตบอล Read More »

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ” แก้วมุกดาเกมส์ ” ประเภทกรีฑา

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ร่วมเป็นเกียรติ และมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่  49 รอบคัดเลือกภาค 3 “แก้วมุกดาเกมส์”  ประเภทกรีฑา ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ” แก้วมุกดาเกมส์ ” ประเภทกรีฑา Read More »

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณวุฒิตาม ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณวุฒิตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์, สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณวุฒิตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณ์และวิธีการการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาผู้มีสิทธิได้ปรับอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับ ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารต่อไป ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณวุฒิตาม ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

การอบรมส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2567

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2567 โดยมีนายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาววิสาขา เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น Quick Win สพฐ. พ.ศ. 2567 โดยมีครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร

การอบรมส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2567 Read More »

การประชุมคณะทำงานกิจกรรม “สพฐ.สัญจร กำกับติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกิจกรรม “สพฐ.สัญจร กำกับติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยเตรียมความพร้อมในส่วนของคณะกรรมการพิธีกรพิธีการ และคณะกรรมการปฏิคมและลงทะเบียน ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา ซึ่ง สพฐ. จะมีการประชุมสัญจร ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

การประชุมคณะทำงานกิจกรรม “สพฐ.สัญจร กำกับติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Read More »

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายบรม สุรมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวราภา สามาอาพัฒน์ นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนดอนตาลวิทยา โรงเรียนผาเทิบวิทยา และโรงเรียนดงหลวงวิทยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาววิสาขา เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีแนวปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน Read More »