กิจกรรม สพม.มุกดาหาร

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2023

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2023 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 10

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมรับฟังการนำเสนอหลักการและเหตุผล รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ และโรงเรียนดอนตาลวิทยา ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร

ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร ให้กำลังใจนักกีฬาเรือพายโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร  ให้กำลังใจแก่นักกีฬาชมรมเรือพายจากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ซึ่งจะเดินทางเข้าแข่งขันกีฬาเรือพาย โดยมี นายรังสิต บุญพอผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา เป็นตัวแทนนำนักกีฬาเข้าพบในครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี นางสาววิสาขา เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และคณะครู นักเรียนที่ปฏิบัติงานด้านสภานักเรียนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพท. (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพท. (ก.ต.ป.น.) ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)  ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตพร้อมพบปะพูดคุยข้อราชการกับบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

การอบรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการอบรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์  สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมรับฟังและนำข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร

การให้คำปรึกษา/คำแนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 9 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการให้คำปรึกษา/คำแนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 ราย โดยดำเนินการให้คำปรึกษา/คำแนะนำ พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของผู้เข้ารับการประเมิน ก่อนการประเมินจริงรอบ 6 เดือน ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์