ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สามารถส่งคำร้องขอย้ายได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ