ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร