การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 29 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2567 พร้อมทั้งเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด จาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายจิระ โภคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน และนายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษา ร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร