การประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 14 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร