กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 14 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวดวงนภา ค้าข้าว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2566 ณ ศาลาเรารักมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในกิจกรรม