บุคลากรในสังกัด สพม.มุกดาหาร รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ และนายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้ารับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 จากนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดี วิถีลูกเสือ มอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ และรางวัลผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2566 โดยมี นายอำนาจ  สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ