การลงพื้นที่เพื่อดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โรงเรียนคำบกวิทยาคาร และโรงเรียนมุกดาหาร โดยพิจารณาผลงานที่ปรากฏ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งในปัจจุบันและ 3 ปีย้อนหลัง