บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน (กรณีปกติ ปี พ.ศ.2566) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร