การประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 7 เมษายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด สพม.มุกดาหาร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. และเตรียมดำเนินกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร