การอบรมวิทยากรเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”

วันที่ 8 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” โดยมี นายอภินันท์ อินลี ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร