การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 7 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร