ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการบริหารจัดการสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการบริหารจัดการสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 เดือนมีนาคม 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เดือนมกราคม 2567 เดือนธันวาคม 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 เดือนตุลาคม 2566 เดือนกันยายน 2566 เดือนสิงหาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Read More »