พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3“ แก้วมุกดาเกมส์ ” จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “ แก้วมุกดาเกมส์” จังหวัดมุกดาหาร รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีตัวแทนนักกีฬาจำนวน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล