การประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี 2567 ของศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567 ของศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ซึ่งคณะกรรมการประเมินนำโดย นายบุญรับ สิทธิรัตน์ รองผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประธานกรรมการ และคณะ โดยมี นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน และคณะครู บุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน