การสร้างภูมิคุ้มกันการถูกล่อลวงการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมทางไซเบอร์ภัยคุกคามจากวิถีใหม่ยุคโควิด-19 (จังหวัดมุกดาหาร) รุ่นที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวยุวดี แก่นภักดี นักจิตวิทยาฯ เข้าร่วมการอบรมเสวนา การสร้างภูมิคุ้มกันการถูกล่อลวง การค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ภัยคุกคามจากวิถีใหม่ยุคโควิด-19 (จังหวัดมุกดาหาร) เปิดการอบรมโดย นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมโรงเรียนดงหลวงวิทยา โดยมี นายวิชัย ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะครู นักเรียนในโรงเรียน บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการอบรมเสวนาดังกล่าว