การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม พร้อมด้วยนายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิณผลการจัดการศึกษา ,นางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะ โดยมีตัวแทนครู บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร