พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทั้ง 3 ท่าน ข้าราชการฝ่ายอัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี