กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21ปี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงาน ฯ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมไปยัง สพฐ.
ที่จัดกิจกรรมในเวลาเดียวกัน