การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว)

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์
สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผอ.สพม.มุกดาหาร นายปานไทย ภูล้นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ร่วมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร