การประชุมกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ร่วมกลั่นกรองผลงานของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร