พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (๐-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมี นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ