ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการสืบสวนข้อเท็จจริง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนผังสอบวินัยร้ายแรง-ไม่ร้ายแรง