ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน นำโดย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ