ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน นำโดย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสหวิทยาเขตแก้วกินรี ได้แก่ โรงเรียนดอนตาลวิทยา โรงเรียนผาเทิบวิทยา โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา และโรงเรียนมุกดาหาร และสหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน ได้แก่ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ