การประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ตัวแทนผู้บริหารสถาบันทางการเงิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่บุคลากรในสังกัด สพม.มุกดาหาร ร่วมกัน สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ของ สพฐ. เกี่ยวกับการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู