การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพและโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะ ความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ และโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายสร้างเสริมทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพและโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 245 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้