การอบรมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ.ตามโครงการโรงเรียน/สถานศึกษาปลอดภัย มีประกันภัย พ.ร.บ.100%

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการอบรมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ.ตามโครงการ โรงเรียน/สถานศึกษาปลอดภัย มีประกันภัย พ.ร.บ.100% จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะครูในสังกัด สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร