กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในกิจกรรม