ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนพักนอนในสังกัด

วันที่ 23 มกราคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพักนอนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดงหลวงวิทยา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมเรือนพักนอนของสถานศึกษาที่จัดให้กับนักเรียนรวมถึงการบริหารจัดการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา
ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการบริหารจัดการต่อคณะที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้