การประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานยาเสพติด ระดับจังหวัดและอำเภอ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 22 มกราคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานยาเสพติด ระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมวังเทียมเมฆ ห้อง 241 ชั้น 4 โดยมี นางพันธ์ฉวี สุขบัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง นายบุญชอบ อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้ร่วมเป็นคณะทำงานในประชุมในครั้งนี้ด้วย