ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร