การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ และสิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงการดำเนินงานแก่คณะกรรมการประจำสนามสอบอีกครั้ง เพื่อให้การสอบคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการอย่างถูกต้อง และโปร่งใส่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มารุต อุปนิสากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และนายสมบูรณ์ พรมสุ้ย ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.ฯ ที่ได้เข้าเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนมุกดาหาร