การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

วันที่ 8 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด