การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการและ ICT ของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร