การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำสุวรรณปัฏนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาการ และยกระดับนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจและเป็นกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด