ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง สพม.มุกดาหาร ให้โอวาทและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 8 ราย ที่เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมทำพิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร