การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก ฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร