การประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566

ดร.มารุต อุปนิสากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมตามวาระฯ ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร