ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร