กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร  พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำบุคลากรในสำนักงานจัดงานประเพณีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานสหวิทยาเขต และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สพม.มุกดาหาร