ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับพระราชทานทุนฯ

วันที่ 11 เมษายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร  มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับพระราชทานทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร