การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 10

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566

สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี